English version
Witamy w poniedziałek, 25.01.2021 o
PAI - Poligraficzna Agencja Informacyjna 
 
Dzień Otwarty w firmie PBMedia: prezentacje rozwiązań Agfa Graphics i Ryobi
 
Warszawa, 19.06.2013
Kilkadziesiąt osób, przede wszystkim przedstawiciele przedsiębiorstw poligraficznych z różnych regionów Polski, wzięło udział w Dniu Otwartym zorganizowanym 7 czerwca w drukarni PBMedia w Lidzbarku Warmińskim. Organizatorami Open Day były firmy: Agfa Graphics, Derya (polski przedstawiciel Ryobi), Infosystems SA i Siemens Finance Sp. z o.o. Podczas spotkania zaprezentowane zostały „na żywo” niedawne inwestycje poczynione przez PBMedia: w pełni zautomatyzowany system CtP firmy Agfa Graphics oraz maszyna offsetowa firmy Ryobi, drukująca w unikalnym formacie C1. Dzień zwieńczyła wspólna biesiada uczestników spotkania, zorganizowana w karczmie sąsiadującej z lidzbarskim hotelem „Górecki”.

W Dniu Otwartym w firmie PBMedia wzięło udział kilkadziesiąt osób z całej Polski.

Kohei Yatsumoto - szef sprzedaży międzynarodowej Ryobi (w środku) wręcza upominek Pawłowi Baranowskiemu - prezesowi PBMedia (z lewej). Z prawej Piotr Gabrylewicz - dyrektor działu maszyn offsetowych w firmie Derya.

Przybyłych gości witają Michał Śliz - dyrektor zarządzający polskiego oddziału Agfa Graphics...

... oraz Romuald Piecha - prezes firmy Derya (z lewej) i Piotr Gabrylewicz - dyrektor jej działu maszyn offsetowych.

Kamil Gruner i Jarosław Licznerski z firmy Infosystems SA.

Sylwester Wildner i Michał Wierzbowski z firmy Siemens Finance Sp. z o.o.

Prezentację firmy Agfa Graphics poprowadzili Krzysztof Sadziński...

... i Maciej Baur...

... wspierani przez obecnego w naświetlarni Jarosława Suchodolskiego.

Na zakończenie odbyła się prezentacja maszyny drukującej Ryobi 924, którą poprowadził Piotr Gabrylewicz.

Przybyłych do hali produkcyjnej drukarni PBMedia gości powitał Piotr Gabrylewicz, dyrektor działu maszyn offsetowych w firmie Derya, będący – obok Jarosława Suchodolskiego, kierownika ds. kluczowych klientów Agfa Graphics – jednym z dwóch inicjatorów spotkania. Na wstępie podziękował gospodarzom Open Day – szefom firmy PBMedia – za udostępnienie hali produkcyjnej i umożliwienie organizacji Dnia Otwartego, a następnie poprosił o zabranie głosu przedstawicieli wszystkich jego współorganizatorów. Krótkie powitania uczestników Dnia Otwartego i podziękowania za przybycie wygłosili: Jarosław Licznerski – dyrektor generalny Infosystems SA, Michał Wierzbowski – regionalny kierownik sprzedaży Siemens Finance Sp. z o.o., Michał Śliz – dyrektor zarządzający polskiego oddziału Agfa Graphics oraz Romuald Piecha – prezes firmy Derya. Kohei Yatsumoto – szef sprzedaży międzynarodowej w firmie Ryobi podziękował z kolei firmie PB Media za okazane zaufanie i podkreślił, że polski rynek poligraficzny jest dla Ryobi szczególnie istotny. Na zakończenie wręczył drobny upominek Pawłowi Baranowskiemu – prezesowi PBMedia, życząc sukcesów i wyrażając nadzieję na dalszą współpracę przy kolejnych inwestycjach.

Organizatorzy spotkania wystąpili wspólnie nieprzypadkowo – od dłuższego czasu współpracują ściśle ze sobą, oferując potencjalnym klientom kompleksowe rozwiązania inwestycyjne. Mówi Piotr Gabrylewicz: „Prezentowana przez nas maszyna Ryobi 920 jest szczególnie popularna u klientów, bazujących obecnie na formacie B2. Rozważając taką inwestycję myślą również o większym systemie CtP – i tu gotowe rozwiązania proponuje firma Agfa Graphics. Na tak przygotowany pakiet firma Infosystems SA przygotowuje wniosek o przyznanie dotacji ze środków Unii Europejskiej,  natomiast Siemens Finance Sp. z o.o. finansuje inwestycję do 100% jej wartości na drodze pożyczki. Uzyskane przez klienta dofinansowanie ze środków pozyskanych z dotacji z Unii Europejskiej może zostać przeznaczone na częściową spłatę pożyczki udzielonej przez Siemens Finance Sp. z o.o.”

Jako pierwsi w bloku prezentacji merytorycznych wystąpili przedstawiciele Infosystems SA – Jarosław Licznerski i Kamil Gruner – konsultant w Departamencie Funduszy Europejskiej (DFE), działającym w ramach tej firmy. Ich prezentacja dotyczyła usług oferowanych przez DFE oraz aktualnej i przyszłej sytuacji w obszarze dotacji unijnych. Jeżeli chodzi o pulę funduszy dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, wskazano na dwa działania: 8.2 POIG – wdrożenie systemu B2B oraz 6.1 POIG – „Paszport do eksportu”. Podkreślano, że w tym drugim przypadku poziom dofinansowania wynosi aż 75%, a jego kwota wzrosła do 400 tys. zł. Kilka zdań poświęcono także regionalnemu wsparciu inwestycji w ramach programów RPO dla województw mazowieckiego i małopolskiego. Następnie przedstawiciele Infosystems SA zaprezentowali perspektywę finansową na lata 2014-2020, wskazując, że przynosi ona 20% więcej pieniędzy dla regionalnych programów inwestycyjnych i uwzględnia szereg inicjatyw typu „od pomysłu do przemysłu” oraz liczne zwrotne instrumenty wsparcia. Jako ważny czynnik, sprzyjający szybszemu uruchomieniu funduszy unijnych już w 2014 roku, wskazano wybory parlamentarne, zaplanowane na 2015 rok.
Departament Funduszy Europejskich działa w ramach Infosystems SA od 2003 roku i oferuje usługi w zakresie pozyskiwania i rozliczenia środków z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz programów krajowych dla drukarń z różnych segmentów branży poligraficznej. Jak poinformowano podczas prezentacji, dotychczasowa łączna kwota pozyskana przez pracowników DFE dla polskich przedsiębiorstw przekroczyła 188,6 mln PLN.

Druga prezentacja czerwcowego Open Day została przygotowana przez Sylwestra Wildnera i Michała Wierzbowskiego z Siemens Finance Sp. z o.o. Przedstawili oni firmę, która na polskim rynku jest obecna od 1999 roku i oferuje różnego rodzaju produkty, wspierające przedsiębiorców z rynku drukarskiego w realizowanych przez nich inwestycjach. Ich największe zalety to: finansowanie na okres 10 lat, możliwość finansowania w jednej z wybranych walut: PLN, EUR, CHF oraz – w przypadku pożyczki – możliwość sfinansowania wartości brutto inwestycji. Ciekawą opcją, dedykowaną dostawcom maszyn i urządzeń, jest tzw. „vendor leasing” – pakiet dodatkowych usług finansowych, związanych ze sprzedażą sprzętu. Firma od początku swojej działalności przykłada szczególną wagę do finansowania poligrafii. Znajomość tej branży oraz indywidualne podejście do każdego projektu pozwalają jej od lat znajdować się w ścisłej czołówce firm leasingowych, finansujących ten sektor (wg danych ZPL za rok 2012 zajęła ona w nim 1. miejsce, finansując sprzęt poligraficzny o wartości ponad 52 mln PLN). Jak zapewniali prelegenci, firma utrzymuje czołową pozycję w finansowaniu inwestycji w poligrafii dzięki: wysokiemu limitowi lokalnej decyzyjności kredytowej, bardzo szybkiemu czasowi wydawania decyzji o przyznaniu finansowania oraz uproszczonej ścieżce oceny na transakcje do kwoty 125 tys. EUR. Ponadto współpracuje z wiodącymi dostawcami sprzętu poligraficznego (także producentami maszyn cyfrowych), a jej przynależność do grupy kapitałowej międzynarodowego koncernu Siemens zapewnia najwyższe bezpieczeństwo finansowe transakcji.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga część spotkania: blok prezentacji technicznych, tym razem połączony z demonstracją pracujących w drukarni PBMedia rozwiązań. Jako pierwsi wystąpili przedstawiciele firmy Agfa Graphics, dostawcy w pełni zautomatyzowanego, pełnoformatowego systemu CtP, bazującego na naświetlarce Avalon N8-60S. Krzysztof Sadziński, presales & product manager Agfa Graphics, zapoznał uczestników Dnia Otwartego z funkcjami i modułami systemu Apogee 8, który – w wersji Manage – steruje zainstalowaną w PBMedia naświetlarką. Krótko omówione zostały m.in. niezbędne ustawienia produkcyjne, wstępna obróbka plików PDF, montaż arkuszy z użyciem wbudowanego serwera impozycji oraz podgląd gotowych do naświetlenia rezultatów. Następnie Maciej Baur, product manager Agfa Graphics, przedstawił rodzinę naświetlarek Avalon N, której przedstawiciel – Avalon N8-60S – jest z powodzeniem użytkowany przez PBMedia. Podkreślił jednocześnie, rodzina Avalon N8 obejmuje najszybszą dziś na rynku naświetlarkę termiczną w formacie B1 – model N8-80 XT. Wymieniając parametry techniczne sprzętu, wskazał m.in. na zastosowaną tu technologię naświetlania GLV, która znacząco zwiększa wydajność jego działania. Kilka słów Maciej Baur poświęcił też płytom termoczułym Energy Elite Pro, które są wykorzystywane do produkcji form drukowych w systemie CtP.
Następnie miała miejsce prezentacja przygotowania pracy do druku i jej wysłania do naświetlarki CtP, znajdującej się w innym pomieszczeniu drukarni. Dzięki zdalnemu połączeniu za pośrednictwem smartfona jak i możliwości komunikacji naświetlarki poprzez sieć lokalną i przeglądarkę internetową, zebrani w hali maszyn goście mieli możliwość obserwowania na ekranie, jak przebiega cały proces produkcyjny: zarówno z perspektywy operatora systemu workflow, jak też osoby nadzorującej pracę samej naświetlarki. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a przygotowane podczas niej formy drukowe już po kilku minutach trafiły do maszyny Ryobi.

Tym samym kolejną część prezentacji poprowadził przedstawiciel firmy Derya – Piotr Gabrylewicz. Podczas narządzania maszyny i zakładania form opowiedział w kilku słowach o najważniejszych zaletach maszyn Ryobi z serii 920, podkreślając ich niestandardowy format druku na podłożach 920 x 615 mm, przy maksymalnym formacie arkusza wynoszącym 920 x 640 mm (C1). Pozwala on uzyskać na jednym arkuszu osiem użytków A4 jak też na wydrukowanie produktu w międzynarodowym formacie A1. Piotr Gabrylewicz wskazywał przy tym na wysoką konkurencyjność względem maszyn w klasycznym formacie B1: „Dzięki pracy na maszynie Ryobi serii 920 – produkując 95% prac, które normalnie produkuje się na maszynach B1 – uzyskuje się znaczące oszczędności w zużywanych płytach (27%), papierze (7%), energii niezbędnej do pracy maszyny (37%) oraz miejscu koniecznym na jej posadowienie (35%)”. Zdaniem Piotra Gabrylewicza maszyny Ryobi z serii 920 stanowią najlepszy wybór w klasie maszyn pełnoformatowych pod względem optymalizacji kosztów pracy. W drukarni PBMedia pracuje maszyna Ryobi 924 w wersji czterokolorowej z wieżą lakierującą, oferująca maksymalną prędkość 16,2 tys. arkuszy/h. Wyposażona jest w szereg rozwiązań automatyzujących jej pracę tak, że przezbrojenie z pracy na pracę w trybie zwykłej produkcji w zakładzie zajmuje przeciętnie od 5 do 10 minut. Jak poinformował Piotr Gabrylewicz, z doświadczeń jej użytkowników (także polskich) wynika, że opłacalność uruchamiania maszyny zaczyna się już od 100 arkuszy. Dzięki temu jest ona atrakcyjnym rozwiązaniem dla drukarń bazujących na małych i średnich nakładach, gdzie kluczowe są szybka zmiana prac i błyskawiczne osiągnięcie pierwszej odbitki nakładowej.

O jakości zapewnianej przez maszynę Ryobi 920 można było przekonać się podczas demonstracji drukowania, podczas której wydrukowany został okolicznościowy plakat, zawierający m.in. zdjęcia wykonane tuż przed ceremonią otwarcia spotkania. Plakat ten został wydrukowany w kilka minut w nakładzie kilkuset egzemplarzy, a zebranym przedstawiono do oceny wszystkie arkusze – od pierwszego do ostatniego. Opinie zebranych o jakości druku były bardzo pozytywne.

Po zakończeniu prezentacji w drukarni PB Media goście Dnia Otwartego mieli okazję szczegółowo zapoznać się z pracującymi od niedawna w drukarni rozwiązaniami: systemem CtP i maszyną drukującą. Do ich dyspozycji byli przedstawiciele dostawców – firm Agfa Graphics oraz Derya. Liczne rozmowy z obecnymi i potencjalnymi klientami prowadzili także przedstawiciele Infosystems SA i Siemens Finance Sp. z o.o.
Dyskusje kontynuowano podczas wieczornej biesiady odbywającej się w Chacie Warmińskiej przy lidzbarskim hotelu „Górecki”. Wzięła w niej udział znacząca większość uczestników spotkania, którzy w nieco mniej formalnej atmosferze chętnie dzielili się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami z Dnia Otwartego.
 

 

------------ koniec informacji -----------

 

Poligraficzna Agencja Informacyjna
Slawek.Sokolowski@pai.info.pl, + 48 694 473 651
Magda.Dudanowicz@pai.info.pl, + 48 694 473 650
http://www.pai.info.pl
Copyright ©2004-2021 by Printnet s.c. :: Made by WebFabrika